Psikopolitika - Neoliberalizm ve Yeni İktidar Teknikleri

Bu yazı, aşağıdaki "özgür yazılım" platformuna taşınmıştır:


https://ged296123.gitlab.io/yunbere/post/2021-02-02-psikopolitika/